Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Kadra

Dyrektor Szkoły:

mgr Małgorzata Strużyna

Nauczyciel zastępujący Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności:

mgr Izabela Iwanejko

Wychowawcy klas:

mgr Młagorzata Irla- klasa I

mgr Iwona Stasiak   –  klasa II

mgr Agnieszka Przysiwek   –  klasa III

mgr Izabela Iwanejko   –  klasa V

mgr Ewa Dłużyńska  –  klasa VII

 

Nauczyciele/ nauczane przedmioty:

mgr Ewa Dłużyńska      język polski, doradztwo zawodowe

mgr Małgorzata Strużyna      język polski

mgr Ireneusz Podedworny     język niemiecki

mgr Agnieszka Przysiwek     język angielski, historia, wos

mgr Remigiusz Wójcik     język angielski, informatyka, fizyka

mgr Katarzyna Kieś     matematyka

mgr Anna Tobias    plastyka, muzyka, technika

mgr Małgorzata Ceglarska    plastyka, muzyka, technika

mgr Ewa Radzioch     technika, geografia

mgr Małgorzata Janecka    edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Sobolewska    edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Irla    edukacja wczesnoszkolna

mgr Iwona Stasiak    edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Kamusella    przyroda, biologia, chemia

mgr Izabela Iwanejko     wychowanie fizyczne

ks Jan Bujak     religia

mgr Grażyna Szatkowska     pedagog specjalny

mgr Małgorzata Wolska     pedagog

mgr Izabela Drajewicz     surdopedagog

Aleksandra Gorgosz     psycholog

Skip to content