Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Biblioteka

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.

Nauczyciel bibliotekarz: mgr  MAŁGORZATA IRLA

Wykaz Lektur Szkolnych

Klasy I – III
Hans Christian Andersen „Baśnie” (do wyboru)
Jan Brzechwa „Brzechwa dzieciom”
Waldemar Cichoń „Cukierku, ty łobuzie!”
Justyna Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”
Agnieszka Frączek „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą”
Dorota Gellner „Wścibscy”
Julita Grodek „Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie”
Tom Justyniarski „Psie troski, czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca”
Grzegorz Kasdepke „Detektyw Pozytywka”
Piotr Kordyasz „Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły” (fragmenty)
Barbara Kosmowska „Dziewczynka z parku”
Zofia Kossak-Szczucka „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata”
Maria Krüger „Karolcia”
Asa Lind „Piaskowy Wilk”
Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”
Hugh Lofting „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”
Aleksandra i Daniel Mizielińscy „Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych”
Joanna Papuzińska „Asiunia”
Danuta Parlak „Kapelusz Pani Wrony”
Roman Pisarski „O psie, który jeździł koleją”
Janina Porazińska „Pamiętnik Czarnego Noska”
Maria Terlikowska „Drzewo do samego nieba”
Julian Tuwim „Wiersze dla dzieci”
Barbara Tylicka „O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśni i legendzie”
Danuta Wawiłow „Najpiękniejsze wiersze”
Łukasz Wierzbicki „Afryka Kazika” i „Dziadek i niedźwiadek”

Klasy VII – VIII
Charles Dickens „Opowieść wigilijna”Aleksander Fredro „Zemsta”
Jan Kochanowski – wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII
Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”
Ignacy Krasicki „Żona modna”
Adam Mickiewicz – „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, „Dziady część II”, wybrany utwór z cyklu „Sonety krymskie”, „Pan Tadeusz” (całość)
Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”
Henryk Sienkiewicz – „Quo vadis”, „Latarnik”
Juliusz Słowacki „Balladyna”
Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”
Sławomir Mrożek „Artysta”
Melchior Wańkowicz „Tędy i owędy” (wybrany reportaż, wybrane wiersze poetów wskazanych w klasach IV–VI, a ponadto Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka, Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta oraz fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego Leca).

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2. Rodzice uczniów mogą korzystać z biblioteki na miejscu.
3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek.
5. Nauczyciele mogą wypożyczać książki na okres jednego roku.
6. Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zamówiona.
7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną uzgodnioną z bibliotekarzem.
9. Wszystkie wypożyczone zbiory powinny być zwrócone przed końcem roku.
10. W wyjątkowych przypadkach książki mogą być wypożyczone na wakacjach.
11. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PRACA PEDAGOGICZNA

KSZTAŁTOWANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH
Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni.
Udzielanie potrzebnych informacji czytelnikom.
Udzielanie porad przy wyborze lektury.
Prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w porozumieniu z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
Tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi.
Prowadzenie statystyk wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej o poziomie czytelnictwa w klasach.
Prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa.

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE
Opieka wychowawcza nad uczniami przebywającymi na terenie biblioteki.
Opieka wychowawcza nad uczniami w czasie wycieczek bibliotecznych.
Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami i innymi bibliotekarzami.

PRACA NA RZECZ NAUCZYCIELI
Udostępnianie i udzielanie informacji.
Gromadzenie i popularyzowanie literatury pedagogicznej.

PRACE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE

GROMADZENIE ZBIORÓW
Gromadzenie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi aktami prawa w sprawie ewidencji i normami bibliograficznymi.
Zakup nowych pozycji literatury.
Uzupełnianie zbioru podręczników szkolnych.
Zabezpieczanie zbiorów przed zniszczeniem.

EWIDENCJA ZBIORÓW
Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
Wydruki komputerowe protokołów ubytków z ksiąg inwentarzowych.
Wydruki komputerowe kart podręczników szkolnych i wykazów ćwiczeń.
Wydruki komputerowe protokołów zdawczo – odbiorczych podręczników szkolnych i protokołów pobrania z biblioteki szkolnej podręczników przez wychowawcę klasy.

PRACE ADMINISTRACYJNE
Opracowanie Regulaminu Pracy Biblioteki Szkolnej.
Sporządzanie Planu Pracy Biblioteki Szkolnej.
Sporządzanie semestralnego i rocznego sprawozdania.
Opracowanie Regulaminu Wypożyczeń Podręczników Szkolnych i Umowy Użyczenia.
Dbanie o estetyczny wygląd biblioteki, porządek oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZAPRASZAM DO CZYTANIA!

Skip to content