Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Historia szkoły

Lata 50-te to czas, gdy do odbudowanych po wojnie Zakładów Przemysłu Chemicznego (taką nazwę nosiły wówczas Zakłady Azotowe) przyjeżdżali ludzie z całego kraju. Dawna kolejarska osada, jaką był Kędzierzyn szybko się powiększała. Rosła też liczba mieszkańców przyzakładowego osiedla Azoty, w tym dzieci. Dlatego, decyzją ówczesnego Wydziału Oświaty przy Prezydium Polskiej Rady Narodowej w Koźlu, utworzono na osiedlu filię Szkoły Podstawowej nr 4. Od 1 września 1954 roku w dwóch klasach, pierwszej i drugiej, w budynku osiedlowego przedszkola, rozpoczęło naukę 12 dzieci.

Liczba uczniów nadal rosła i pod koniec tegoż roku szkolnego było ich już 44. Nauczycielką tej gromadki była pani Bronisława Marszałkowska. Uczniowie klas starszych nadal dojeżdżali do Kędzierzyna, co było bardzo uciążliwe ze względu na brak komunikacji miejskiej. W następnym roku w wyniku interwencji rodziców władze oświatowe utworzyły w miejsce punktu filialnego samodzielną, czteroklasową placówkę, która otrzymała numer 3. Zatrudniono w niej drugą nauczycielkę panią Janinę Biłyk. Liczba dzieci uczęszczających do szkoły wzrosła wówczas do 73.

Wkrótce podjęto starania o wzniesienie budynku szkolnego z prawdziwego zdarzenia. Przedsięwzięcie to zostało ujęte w planie inwestycyjnym Zakładów Azotowych. 2 maja 1956 roku rozpoczęły się prace, a już 2 września 1957 roku w szkole zabrzmiał pierwszy dzwonek.

Z biegiem lat uczniów wciąż przybywało, dlatego w 1966 roku ówczesny dyrektor pan Kazimierz Man podjął się rozbudowy placówki. Przy poparciu finansowym Zakładów Azotowych i Komitetu Rodzicielskiego dobudowano część pawilonową z salą gimnastyczną, pracowniami, świetlicą oraz pomieszczeniami biurowymi. W latach 1879/81 przeprowadzono kapitalny remont budynku szkolnego i urządzono boisko.

Po wielu staraniach 14 października 1974 roku szkoła otrzymuje własne imię; jej patronem staje się Komisja Edukacji Narodowej. 14 lat później jako zasłużona placówka oświatowa dostaje własny sztandar, który jest symbolem wieloletniego istnienia szkoły i jej zasług w działalności dydaktycznej i wychowawczej. W 1997 roku szkoła uroczyście obchodziła 40-lecie swojego istnienia. Ilość przybyłych na to spotkanie gości i słów uznania pod adresem szkoły świadczą o dużej randze tej placówki.

Skip to content