Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Stołówka

OPŁATY ZA OBIADY
Płatne do 15 danego miesiąca na rachunek odbiorcy 95102036680000570205010295
W tytule wpisać wyżywienie za jaki miesiąc i podać imię i nazwisko dziecka.
Stawka jeden dzień obiadowy wynosi 4,50 zł

Skip to content