Deklaracja dostępności cyfrowej


Wstęp deklaracji

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.psp3kk.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

  1. Ignacego Mościckiego 14

47-223 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77 4812736

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-16

 

Strona internetowa szkoły jest w dużym stopniu zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wynik testu dostępności naszej strony w/g TingTun Checker wyniósł 90,15 % / z dn. 29.12.2020 r./

Link do przeprowadzonego testu: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=091de863-2d8e-4604-bd96-8d821e03c3d6

 

Pozostałe niezgodności lub wyłączenia dotyczą części z publikowanych zdjęć, które nie posiadają opisu alternatywnego; zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań; materiały nie posiadają napisów dla osób niesłyszących; filmy nie posiadają audio-deskrypcji dla osób niewidomych; niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania.

 W miarę możliwości będziemy poprawiać dokumenty, żeby były dostępne cyfrowo w odpowiedniej formie, oraz dołożymy starań by nowe były przygotowane poprawnie.


Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa szkoły posiada następujące ułatwienia:

- podwyższony kontrast (czarne tło/ żółte litery, czarne tło/ białe litery, żółte tło/ czarne litery),

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

- możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami oraz wyrazami,

- focus wokół elementów nawigacyjnych / odnośniki i przyciski posiadają wyraźne podkreślenie lub obramowanie/,

- linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie,
- linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie,
 - strona jest responsywna – sposób wyświetlania treści dostosowuje się do urządzeń,  na których jest przeglądana,
 - na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-29

Deklaracje sporządzono na podstawie analizy własnej Jednostki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Barbara Korotusz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 77 4812736

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  • Opis dostępności wejścia do budynku szkoły:

- do budynku prowadzi wejście od strony ul. Ignacego Mościckiego( wejście główne) niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

- do wejścia głównego prowadzą 4 schody.

  1. Opis dostępności korytarzy , schodów

      - korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się osoby na wózku na parterze i I piętrze
         z wyłączeniem toalet, nie posiadają przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków
     -  schody w budynku są o szerokości  118 cm z jednostronną poręczą, umożliwiają dostęp do       klas na I piętrze.


  1. W budynku nie ma windy ani schodołazu. Nie występują dostosowania w postaci:

1)  informacji głosowych;
2)  pętli indukcyjnych; 
3)  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące;
4)  platform;
5)  oznaczeń w alfabecie braille’a
6)  dotykowego systemu naprowadzania dla osób słabowidzących lub niewidomych;
7)  druku powiększonego dla osób słabowidzących.

 

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:  

1) osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania pojazdu na 1 wybrukowanym
 miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym w pobliżu budynku;
 2)  4 miejsca postojowe usytuowane są w odległości ok. 50 m od  głównego wejścia do budynku
 ( na parkingu);

 

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

    Nie ma ograniczeń do wstępu dla osoby z psem asystującym.

 

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

    Brak tłumacza języka migowego.