Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Dokumenty

STATUT  PSP3

Program wychowawczo-profilaktyczny PSP3

Regulamin Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych

Procedura zgłoszenia roszczenia w AXA

OŚWIADCZENIE- RELIGIA, ETYKA

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN MONITORINGU

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 

 

Skip to content