Rok szkolny 2022/2023

DYREKCJA

Dyrektor Szkoły:  mgr Małgorzata Strużyna

Zastępca dyrektora szkoły:  mgr  Izabela Iwanejko

Wychowawcy klas:

KLASA I - mgr Małgorzata Sobolewska

KLASAII-  mgr Małgorzata Janecka

KLASA IV- mgr Izabela Iwanejko

KLASA VI- mgr Ewa Dłużyńska

KLASA VIII-  mgr Katarzyna Kieś

Język polski- mgr Ewa Dłużyńska

                       mgr Małgorzata Strużyna 

Język niemiecki: mgr Ireneusz Podedworny

Język angielski: mgr  Agnieszka Przysiwek

                                mgr Remigiusz Wójcik

Informatyka: mgr Remigiusz Wójcik

Fizyka: mgr Remigiusz Wójcik

Matematyka: mgr Katarzyna Kieś

Historia, WOS: mgr Agnieszka Przysiwek

Geografia: mgr Piotr Jahn

Doradztwo zawodowe: mgr Ewa Dłużyńska

Plastyka, muzyka, technika: mgr Anna Tobias

Edukacja wczesnoszkolna: mgr Małgorzata Janecka, mgr Małgorzata Sobolewska

Przyroda, Biologia, chemia: mgr Agnieszka Kasmusella

Wychowanie Fizyczne: mgr Izabela Iwanejko

Wychowawcy świetlicy: mgr Anna Tobias, mgr Katarzyna Kieś, mgr Ewa Dłużyńska, mgr Izabela Iwanejko

Religia: mgr Jan Bujak

Logopedia: mgr Anna Sudół

Pedagog specjalny: mgr Grażyna Szatkowska

Pedagog: mgr Małgorzata Wolska

Surdopedagog: mgr Izabela Drajewicz