Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Ignacego Mościckiego 14

Kędzierzyn-Koźle (os. Azoty)

77 481 27 36
  • baner_new.jpg

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp Deklaracji

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3  w Kędzierzynie-Koźlu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- materiały nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;  filmy nie posiadają audio-deskrypcji dla osób niewidomych; brak odpowiedniego kontrastu tekstu do tła; brak dostępnych możliwości zwiększania rozmiaru czcionek na stroni;

- staramy się, aby zamieszczone na stronie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania;
- w miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym;
- elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne podkreślenie bądź obramowanie;
- linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie;
- linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie;
- formularze są odpowiednio zbudowane i opisane;
- strona jest responsywna – sposób wyświetlania treści dostosowuje się do urządzeń, na których jest przeglądana;
- informacje zamieszczone na stronie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane;
- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dokładamy wszelkich starań żeby nasza strona internetowa www.psp3kk.pl była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Remigiusz Wójcik / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu szkoły. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Wejście do szkoły bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych            z wyznaczonymi miejscami parkingowymi.

Budynek szkoły 1 piętrowy, zajęcia dla osób niepełnosprawnych odbywają się na parterze.

Przed wejściem wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.

Brak tłumacza języka migowego.

 

 

 

W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w biegu Gaz System na 5 . Serdecznie wszystkim gratulujemy ukończonych biegów !!!
Klasa II
Hania Antosiak
Klasa IV
Sandra Psota
Adam Urbanowski
Klasa VI
Emilka Kolanko
Kuba Urbanowski
Piotruś Sofiński
Łukasz Olejnik

Klasa VI lekcja WF na rowerach ...pogoda dopisala, humory także, a nad formą musimy popracować:-)

Dziś uczniowie naszej szkoły Vanessa Kapica z klasy 8 i Łukasz Olejnik z klasy 6 wzięli udział w Narodowym Czytaniu "Balladyny" Juliusza Słowackiego. Akcja miała miejsce na kozielskim rynku, a jej organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE Z RODZICAMI W DNIU 16.09.2020

GODZINA 16.30

KLASA VIII- SALA NR 7 - WEJŚCIE OD STRONY BOISKA

KLASA VI- SALA NR 18- WEJŚCIE GŁÓWNE

KLASA IV- SALA NR 20- WEJŚCIE GŁÓWNE

KLASA II- SALA NR 14- WEJŚCIE GŁÓWNE

Wszystkich obowiązuje zachowanie dystansu podczas wchodzenia do szkoły, obowiązkowa dezynfekcja po wejściu i zalecamy uczniom przyjście w maseczkach.

 

Plan lekcji wszystkich klas będzie umieszczony na stronie najpóźniej w poniedziałek.

 

Wszystkie informacje dla rodziców będą przekazywane przez wychowawców poprzez dziennik elektroniczny, który ruszy 1 września br.

 

Zasady bezpieczeństwa w SP-3 od 1 września 2020 r.

http://www.psp3kk.pl/index.php/procedury-covid

W razie wątpliwości i pytań prosimy je kierować na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

                          Szanowni Rodzice,

 

Można już dokonywać zapisów dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021. Wniosek o przyjęcie można pobrać  ze strony internetowej szkoły www.psp3kk.pl

 z zakładki dokumenty do pobrania wypełnić i wysłać skan/zdjęcie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

 

                                                  OBIADY

Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,60 zł. Obiady będą wydawane uczniom wyłącznie na terenie jadalni. Karta zgłoszenia ucznia do stołówki szkolnej znajduje się na stronie internetowej szkoły w dokumentach do pobrania. Należy wypełnić i wysłać skan/zdjęcie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

 

 

1.09.2020 - ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

W TYM ROKU ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI W SALACH!!!

KLASA II- SALA NR 14 - PANI MAŁGORZATA SOBOLEWSKA- GODZINA 9.00

KLASA IV- SALA NR 20 PANI EWA GRABIŃSKA- GODZINA 9.00

KLASA VI- SALA NR 18 PANI KATARZYNA KIEŚ- GODZINA 10.30

KLASA VIII- SALA NR 7 PANI IZABELA IWANEJKO- GODZINA 8.30

PODCZAS SPOTKAŃ ZOSTANĄ OMÓWIONE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA !!!!

UCZNIOWIE PRZYCHODZĄC DO SZKOŁY PRZESTRZEGAJĄ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA- DYSTANS SPOŁECZNY, MASECZKI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH, DEZYNFEKCJA RĄK!!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

W dniu dzisiejszym odbyło się zakończenie roku szkolnego . Ten dzień wyglądał inaczej niż dotychczas- maseczki, rękawiczki , odstępy.

Każda z klas otrzymała świadectwa oraz nagrody od swojego wychowawcy. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję dla klas wyższych.


Rada Pedagogiczna wyróżniła następujących uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie :

Klasa I
Robert Tokarz
Hanna Antosiak
Olivier Cor
Karolina Rzeplińska
Adam Rossa

Klasa III
Sandra Psota
Adam Urbanowski
Kinga Prajs
Zuzanna Damboń
Adam Święconek

Klasa V
Łukasz Olejnik
Nicola Michalec
Jakub Urbanowski
Piotr Sofiński
Marcel Bajkiewicz
Adam Borodziuk

Konrad Kulpiński

Klasa VII
Miłosz Mikołajczyk
Weronika Wychowaniec
Vanessa Kapica
Amelia Abramik

Klasa VIII
Marcin Dogoda

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy udanych wakacji 😃